RHEL/CentOS üzerinde static route eklemek

Static route işlemi belli bir networke belirli bir gateway üzerinden gitmek için kullanılmaktadır. Linux sistemler üzerinden ip komutu ile route girilmektedir.

Örnek bir route girme komutu aşağıdaki gibidir;

ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.1

Yukarıdaki örnekte 10.0.0.0/8 networküne gelen, giden tüm paketler 192.168.1.1 gateway üzerinden gönderilmesi söylenmektedir.

Bu işlemi interface seviyesine indirerek örneklemek gerekirse;

ip route add 10.0.0.0/8 dev eth0

Burada da 10.0.0.0/8 networküne gelen, giden tüm paketler eth0 interface üzerinden gönderilmektedir.

ip route ile girmiş olduğumuz route dinamik route’tur. Network servisi veya sunucu yeniden başlatıldığında girilen route kaybolacaktır.

Girilen route kalıcı olması, network servisi veya sunucu yeniden başlatılsa dahi kaybolmaması isteniyor ise ilgili kayıtların yapılandırma dosyası içerisine yazılması gerekmektedir.

RHEL/CentOS tabanlı Linux dağıtımlar üzerinde routing bilgileri /etc/sysconfig/network-scripts/ dizini altında route-interface dosyasında tutulmaktadır. Burada interface yerine routingin yapılacağını interface girilmesi gerekmektedir. Örneğin; eth0

Statik route girmek için öncelikle route-eth0 dosyasını vi editörü ile oluşturuyoruz. (vi yerine vim, nano da kullanılabilir.)

vi /etc/sysconfig/network-scripts/route-eth0

Oluşturulan dosya içerisine aşağıdaki gibi statik route’umuzu giriyoruz.

10.0.0.0/8 via 192.168.1.1

Bu işlemlerden sonra route’muzun aktif olması için network servisini yeniden başlatıyoruz.

service network restart

Birden fazla kalıcı route girilmek gerekiyor ise route dosyası içerisine alt alt route yazılabilmektedir.

Örneğin;

10.0.0.0/8 via 192.168.1.1
46.12.1.0/24 via 192.168.1.1
192.168.150.8/28 via 192.168.1.1

Yorum yapın