[ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified MDB hatası çözümü

Access veritabanı kullanmış olduğunuz bir sitenizde aşağıdaki gibi bir hata alıyor iseniz;

[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified

veritabanı bağlantısı yapmış olduğunuz dosya üzerinden Microsoft Access Driver kısmını düzenlememiz gerekmektedir.

Var olan hatalı bağlantı satırı;

conn.Open(“DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=” & Server.MapPath(“app_data/db.mdb”))

Aşağıdaki gibi *.accdb eklenerek sorun giderilebilir.

conn.Open(“DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb )}; DBQ=” & Server.MapPath(“app_data/db.mdb”))

Yorum yapın