Debian üzerine Webmin-Virtualmin kurulumu

Webmin kurulumu için aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmektedir.

wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.650_all.deb
dpkg --install webmin_1.650_all.deb
apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python

Webmin kurulumunun ardından aşağıdaki adımları takiben Virtualmin kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz. Kurulumun ardında sunucu ipnizin 192.168.1.1 olduğunu varsayarsak https://192.168.1.1:10000 adresinden sunucunuzun root kullanıcı adı ve şifresi ile panele erişebilirsiniz. Virtualmin konfigurasyonunu gerçekleştirerek virtual server oluşturabilirsiniz.

wget http://software.virtualmin.com/gpl/scripts/install.sh
chmod +x install.sh
./install.sh

Yorum yapın