Could not load type ‘Activation.HttpModule’ from assembly hatası

Sitenizde Could not load type ‘System.ServiceModel.Activation.HttpModule’ from assembly hatası alıyor iseniz, aşağıdaki komutu sunucu üzerinde çalıştırmanız problemi çözecektir.

Start -> Run –> C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -iru

Komutu çalıştırdıktan sonra IIS yeniden başlatmanız gerekmektedir.

Start -> Run –> iisreset

Yorum yapın