CentOS LVM disk büyütme

CentOS işletim sistemi üzerinde LVM yapısındaki disk büyütme işlemini bu yazımızda anlatacağız.

Örnek verecek olursak sunucumuzda 2 adet SCSI ve 1 adet IDE var. Bunlar LVM yapısındalar. Bunların arasına 1 adette SCSI ekleyerek LVM yapısına dahil ederek LVM diskimizi genişletmiş olacağız.

SCSI diskler sda,sdb,sdc olarak sırası ile isimlendirirler. 3. diskimizi eklemeden önce sunucu üzerindeki durumu kontrol edelim.

[email protected] [~]# ll /dev/sd*

brw-r—– 1 root disk 8,  0 Apr  1 14:36 /dev/sda
brw-r—– 1 root disk 8,  1 Apr  1 14:36 /dev/sda1
brw-r—– 1 root disk 8, 16 Apr  1 14:36 /dev/sdb
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Apr  1 14:36 /dev/sdb1

Şuan sunucu üzerinde 2 adet SCSI disk olduğu için sda ve sdb mevcuttur. Sunucumuza 1 adet daha SCSI disk eklersek ve çıktıyı tekrardan kontrol edersek sdc’nin geliği görülecektir. Örnekte 40GB boyutunda bir disk ekleyeceğiz.

[email protected] [~]# ll /dev/sd*

brw-r—– 1 root disk 8,  0 Apr  1 14:36 /dev/sda
brw-r—– 1 root disk 8,  1 Apr  1 17:36 /dev/sda1
brw-r—– 1 root disk 8, 16 Apr  1 13:36 /dev/sdb
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Apr  1 11:36 /dev/sdb1
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Sep  1 16:36 /dev/sdc

Sunucumuza 3. SCSI diskimizi ekledik. Şimdi bu diskimizi LVM yapısına ekleyerek disk genişletme işlemini gerçekleştireceğiniz

Öncelikle sunucu üzerindeki disk durumunu kontrol edelim:

[email protected] [~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg-yardimmerkezi-lv-root
            96G   88G    3.397% /
/dev/hda1              99M   40M   55M  43%  /boot
tmpfs                  2.5G    0  2.5G   0%  /dev/shm
/dev/mapper/vg-yardimmerkezi-lv-home
          221G  580M  211G  1% /home
/usr/tmpDSK         985M   32M  904M 4%  tmp

vg-yardimmerkezi isimli Volume Group’umuzda lv-home ve lv-root olarak 2 adet LVM yapısında partition mevcut. Bunlardan lv-root partition boyutu %97 olduğu görülmektedir. lv-root partition eklediğimiz diski dahil edeceğiz.

Öncelikle sunucu eklediğimiz 3.SCSI diskimizi formatlayalım:

[email protected] [~]# fdisk /dev/sdc

Komutu çalıştırdığımızda sırası ile bizden bilgi girmemiz istemktedir.

Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disklabel
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0xf6d34050.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
switch off the mode (command 'c') and change display units to
sectors (command 'u').

Command (m for help): n
Command action
e   extended
p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-22191, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-22191, default 22191):
Using default value 22191

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): 8e
Changed system type of partition 1 to 8e (Linux LVM)

Command (m for help):w

Yukarıda fdisk komutu ile formatlama işleminde bizden bilgi girilmesi istenmektedir. n ile yeni disk olduğunu p ile birincil disk olacağını seçiyoruz. Koyu renkli kısımları girmemiz gerekmekedir. Partition number (1-4): 1 adımından sonra enter basarak hızlı bir şekilde Partition seçim kısmını geçebiliriz. Partition seçiminde sonra t tuşuna basıp ilgili disk bölümünün tipini LVM olarak ayarlamak için  8e kodunu girip enter’a basıyoruz. Bu işlemden sonra w tuşuna basarak disk üzerinde yapılan değişikliği kaydetmeyi unutmuyoruz.

Bu işlemden sonra diskleri kontrol ettiğimizde sdc’nin formatlandığı ve sdc1’in geldiğini görebiliriz.

[email protected] [~]# ll /dev/sd*

brw-r—– 1 root disk 8,  0 Apr  1 14:36 /dev/sda
brw-r—– 1 root disk 8,  1 Apr  1 17:36 /dev/sda1
brw-r—– 1 root disk 8, 16 Apr  1 13:36 /dev/sdb
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Apr  1 11:36 /dev/sdb1
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Sep  1 16:36 /dev/sdc
brw-r—– 1 root disk 8, 17 Sep  1 16:50 /dev/sdc1

pvcreate komutu ile fiziksel hacimli diskimizi oluşturuyoruz.

[email protected] [~]# pvcreate /dev/sdc1

Öncelikle vgdisplay ile Volume Group’u görüntüleyebiliriz.

vgdisplay

Şimdi oluşturduğumuz fiziksel hacimli diskimizi Volume Group’a dahil edeceğiz. Bizim Volume Group’umuzun ismi vg-yardimmerkezi.

[email protected] [~]# vgextend vg-yardimmerkezi /dev/sdc1

pvscan komutunu kullanırsak sdc1 in eklendiğini görebiliriz.

[email protected] [~]# pvscan
PV /dev/hda2  VG vg-yardimmerkezi   lvm2 [39.88 GB / 0    free]
PV /dev/sda1   VG vg-yardimmerkezi   lvm2 [39.97 GB / 0    free]
PV /dev/sdb1  VG vg-yardimmerkezi   lvm2 [19.97 GB / 0    free]
PV /dev/sdc1   VG vg-yardimmerkezi   lvm2 [39.97 GB / 39.97 GB free]
Total: 4 [139.78 GB] / in use: 4 [139.78 GB] / in no VG: 0 [0   ]

Şimdi bu gördüğümüz 39.97 lik alanı Logical Volume dahil edeceğiz.Bunun için aşağıdaki komutu uyguluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken konu diski eklerken 39.97 olarak girdiğimizde hata verecektir.  Bu nedenle 0.01 oranında azaltarak girilmesi gerekmektedir.

[email protected] [~]# lvextend -L+39.96G /dev/vg-yardimmerkezi/lv-root

İşlem başarı ile tamamlandı , son bir adım olarak dosya sisteminin yeniden boyutlandırılması kaldı.

[email protected] [~]# resize2fs /dev/vg-yardimmerkezi/lv-root

Disk genişletme işlemini gerçekleştirmiş olduk. Şimdi df -h ile tekrar disk durumunu kontrol edebiliriz. Aşağıda göreceğiniz üzere boş disk alanı arttı , disk kullanım yüzdesi azaldı.

[email protected] [~]# df -h
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/vg-yardimmerkezi-lv-root
            134G   88G    4169% /
/dev/hda1              99M   40M   55M  43%  /boot
tmpfs                  2.5G   0   2.5G   0%  /dev/shm
/dev/mapper/vg-yardimmerkezi-lv-home
            221G  580M  211G  1% /home
/usr/tmpDSK          985M   32M  904M 4%  tmp

Bir başka yazıda görüşmek üzere sağlıcakla kalın…

Yorum yapın