CentOS 7 network interface adını değiştirme

CentOS 7 üzerinde ilk kurulumda network arabiriminin isimi akılda kalıcı olmayacak şekilde random verilmektedir. Bildiğimiz klasik eth0 yerini eno16777736, enp0s3 vb. gibi değişik isimlere bırakmış. Bu durumdan rahatsız iseniz aşağıdaki adımları takiben network arabiriminin ismini değiştirebilirsiniz.

CentOS 7 ile birlikte üzerinde bir çok komutta değişmiştir. Bunlardan bir taneside ifconfig komutudur. ifconfig komut kullanımı CentOS 7‘de tercih edilmemiştir. ifconfig komunutunu yerine ip komutu kullanılmaktadır.

ip a

İlk olarak, öngörülebilen adlandırma kuralının devre dışı bırakılması gerekmektedir. Bunun için önyükleme sırasında net.ifnames = 0 parametresinin iletilmesi gerekmektedir. /etc/default/grub dosyası içerisinde aşağıdaki adımları takiben net.ifnames = 0 parametresini ekliyoruz.

GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.keymap=trq crashkernel=auto  rd.lvm.lv=centos/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 rhgb quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX="rd.lvm.lv=centos/swap vconsole.keymap=trq crashkernel=auto  rd.lvm.lv=centos/root vconsole.font=latarcyrheb-sun16 net.ifnames=0 rhgb quiet"

Şimdi güncellenen kernel parametreleri ile GRUB yapılandırmasını yenilemek için aşağıdaki komutu çalıştırıyoruz.

grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg

Son olarak /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyasında network arabiminin adını değiştiriyoruz. /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyası yok ise oluşturabilirsiniz.

nano /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

Örnek;

SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:a9:7a:e1", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eno16777736"
SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?*", ATTR{address}=="08:00:27:a9:7a:e1", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth*", NAME="eth0"

NAME kısımlarına görülmesini istediğiniz isimleri yazabilirsiniz. Burada bir önemli konuda sonrada oluşturulan /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyası içerisinde ATTR yani MAC adresi kısmının doğru şekilde girilmesidir.

Tüm bu işlemlerden sonra sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

reboot

Bir başka yazıda görüşmek üzere sağlıcakla kalın…

Yorum yapın