CentOS 6 memcached kurulumu

CentOS sunucunuz üzerinden php sessionlarını cacheleyerek sitenizin daha hızlı açılmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için memcached servisini kurabilirsiniz.

Memcached sayesinde siteleriniz hızlı bir şekilde açılabilir. Memcached sessionları diskte değil bellekte tutmaktadır. Bellek daha iyi performans vermekte ve sitelerin daha hızlı açılmasını sağlamaktadır.

Memcached  kurulumu için aşağıdaki adımları takip etmemiz gerekmektedir;

rpm -Uvh http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
yum update
yum install memcached

Memcached kurulumunu gerçekleştirdik. Şimdi konfigürasyonunu yapalım.

nano /etc/sysconfig/memcached

/etc/sysconfig/memcached dosyasını açtığımızda karşımıza aşağıdaki gibi bir görüntü gelmesi gerekmektedir.

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS=""

Bu dosyayı aşağıdaki gibi güncellememiz gerekmektedir. CACHESIZE kısmını 64MB olarak ayarlıdık 64MB’a kadar cache tutabileceği belirtilmektedir. Arzu ederseniz siz bu sayısı artırabilirsiniz. Çok büyük bir siteniz yok ise 64MB yeterlidir.

PORT="11211"
USER="memcached"
MAXCONN="1024"
CACHESIZE="64"
OPTIONS="-l 127.0.0.1"

Şimdi memcached servisini başlatalım.

/etc/init.d/memcached start

Aşağıdaki komut ile memcached servisi açılışa ekleyelim.

chkconfig --levels 235 memcached on

Şimdi memcached php uzantılarını yüklememiz gerekmektedir.

yum install zlib-devel libmemcached-devel php-pear php-pecl-memcached
pecl install memcache

Bu işlemleride gerçekleştirdikten sonra sunucunuz üzerindeki php.ini dosyanızı açarak aşağıdaki değişiklikleri gerçekleştiriyoruz. Her sunucu için php.ini yolu farklıdır.Biz /etc/php.ini üzerinden örnek vermekteyiz.

nano /etc/php.ini
[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
; http://www.php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.save-handler
session.save_handler = files

Yukarıdaki kısmı aşağıdaki gibi değiştiriyoruz.

[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
; http://www.php.net/manual/en/session.configuration.php#ini.session.save-handler
session.save_handler = memcached
session.save_path = "127.0.0.1:11211"

Tüm bu işlemlerden sonra http servisini yeniden başlatıyoruz.

service httpd restart

Bir başka yazıda görüşmek üzere sağlıcakla kalın…

Yorum yapın