Centos 6.5 üzerine Zabbix kurulumu

Zabbix nedir ?

Zabbix, enterprise seviyede açık kaynaklı kodlu bir network ve uygulama izleme yazılımıdır. Zabbix ile sisteminizdeki sunucuları, switchleri, printer vb. aygıtları izleyebilir ve oluşacak durumlara göre bildirim alabilirsiniz. Zabbix ile oldukça başarılı izleme ve yönetme senaryoları kurabilir ve birçok sistem için Zabbix şablonlarına kolayca ulaşabilirsiniz. Zabbix, Apache, MySQL ve PHP ile beraber çalışan bir uygulamadır. Zabbix, izleyeceği hedefi snmp protokolü üzerinden kendi agent uygulaması ile 10050 portundan yapar.

Bu makalede Centos 6.5 üzerine Zabbix kurulumu adım adım anlatılacaktır.

1. Adım: Apache, MariaDB ve PHP  kurulumu

Zabbix’i kullanabilmek için sunucu üzerinde bir web server, veritabanı ve php çalışması gerekmektedir. Veritabanı olarak biz MySQL’i Oracle satın aldıktan sonra MySQL’in muadili olarak çok fazla talep alan ve oldukça performanslı olan MariaDB kullanacağız. Siz MariaDB yerine MySQL’de kullanabilirsiniz. Servis işlemleri mysql komutu ile yapılmaktadır. Sonuçta yapı ve mantıkları aynıdır.

Apache ve PHP  kurulumu;

yum install httpd httpd-devel
yum install php php-cli php-common php-devel php-pear php-gd php-mbstring php-mysql php-xml

MariaDB veritabanı kurulumu;

MariaDB kurulumu için öncelikle repo eklememiz gerekmektedir. Bir metin editörü ile /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo dosyasını açarak aşağıdaki gibi düzenleyip kaydederek çıkıyoruz.

nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
# MariaDB 5.5 RedHat repository list – created 2013-08-11 14:30 UTC
# http://mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/5.5/rhel6-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
yum install mariadb-server mariadb

Apache ve MySQL servisi başlatma;

service httpd start
service mysql start

 MySQL kurulumunu güvenli bir şekilde tamamlama;

mysql_secure_installation

 2. Adım: Zabbix’i yum reposuna ekleme;

rpm -Uvh http://repo.zabbix.com/zabbix/2.2/rhel/6/x86_64/zabbix-release-2.2-1.el6.noarch.rpm

 3. Adım:  MySQL destek paketleri ile Zabbix kurulumu;

yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent zabbix-java-gateway

4. Adım: Zabbix için Apache yapılandırması;

Zabbix kendisi için apache yapılandırma dosyasını oluşturmaktadır. Bu dosya içerisinden timezone ayarı yapılması gerekmektedir. /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf dosyası içerisinden timezone ayarını aşağıdaki mevcut satır ile güncellememiz gerekmektedir.

php_value date.timezone Europe/Istanbul

Bu değişiklikten sonra Apache’yi yeniden başlatmamız gerekmektedir.

service httpd restart

 5. Adım: Zabbix için MySQL veritabanı oluşturma ve kullanıcı tanımlama;

Aşağıdaki komutlar ile ssh üzerinden MySQL’e erişerek veritabanı oluşturarak ve kullanıcı tanımlıyoruz.

mysql -u root -p
mysql> CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET UTF8;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES on zabbix.* to ‘zabbix’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘SECRET_PASSWORD’;
mysql> FLUSH PRIVILEGES;
mysql> quit

Veritabanı oluşturma işleminden sonra Zabbix için var olan SQL dosyalarını oluşturduğumuz veritabanına import ediyoruz.

mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.6/create/schema.sql
mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.6/create/images.sql
mysql -u zabbix -p zabbix < /usr/share/doc/zabbix-server-mysql-2.2.6/create/data.sql

6. Adım: Zabbix servisini başlatma ve web üzerinden kurulumu gerçekleştirme

Aşağıdaki komut ile Zabbix servisini başlatıyoruz.

service zabbix-server start

Servisi  başlattıktan sonra service iptables stop komutu ile firewall durdurmamız veya 80 portuna izin vermemiz gerekmektedir. Aşağıdaki url gibi sunucu ipniz ile tarayıcı üzerinden kurulan Zabbix’e erişebiliriz.

http://sunucuipsi/zabbix/setup.php

Url üzerinden Zabbix’in web kontrol sayfasına erişildiğinde aşağıdaki gibi bir uyarı alınacaktır.

Zabbix server is not running: the information displayed may not be current

Bu sorun Linux Security Module ( SELinux ) güvenlik mekanizmasındam kaynaklanmaktadır.  Aşağıdaki komut ile ilgili log kayıtları kontrol edilebilir.

tail-f /var/log/audit/audit.log | grep-i avc

audit.log çıktığı aşağıdaki gibi görülüyor ise;

type=AVC msg=audit(1383850274.731:32113): avc:  denied  { name_connect } for  pid=2060 comm=”httpd” dest=10051 scontext=unconfined_u:system_r:httpd_t:s0 tcontext=system_u:object_r:port_t:s0 tclass=tcp_socket

getsebool httpd_can_network_connect komutu çalıştırdığınızda aşağıdaki gibi bir çıktı ekrana gelmesi gerekmektedir.

httpd_can_network_connect –> off

setsebool httpd_can_network_connect on komutu ile bu özelliği aktif ederek Zabbix server is not running: the information displayed may not be current sorunu giderilebilir.

Bir sonraki yazımızda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.

Yorum yapın