Window server üzerinde port açma

Windows server üzerinden bulunan firewall’dan dos ekranında aşağıdaki komut ile port açabilirsiniz.

Aşağıda örnek olarak MySQL ve FTP portları açılmıştır. Kodu isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Başlat -> Çalıştır -> cmd

netsh advfirewall firewall add rule name=”MySQL Server” action=allow protocol=TCP dir=in localport=3306

netsh advfirewall firewall add rule name=”FTP Server” action=allow protocol=TCP dir=in localport=21

Leave a Reply

*

Doğrulama * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Next ArticleWindows server üzerinden netstat ile porta gelen istekleri görüntüleme