Linux server üzerine nginx kurulumu

Bu makalede bir linux dağıtımı olan debian işletim sistemi üzerinde nginx web sunucu nasıl kurulduğu anlatılmaktadır.

Nginx apache web sunucusuna alternatif olarak Igor Sysoev tarafından yazılan bir http, reverse proxy ve mail proxy sunucusudur.

Nginx ile ilgili detaylı bilgiyi http://nginx.org/tr/ adresinden edinebilirsiniz.  Aşağıdaki kurulum adımları uygularak debian üzerine nginx kurabilirsiniz.

Öncelikle sunucumuzu update edelim.
apt-get update

Ardından sunucumuza mysql kurulumu gerçekleştirelim.

apt-get install mysql-server mysql-client

Php ve bileşenlerini aşağıdaki komut ile sunuya kurabiliriz.

apt-get install php5-cgi php5-cli php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-pspell php5-recode php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl

/etc/init.d/php-fast-cgi açalım;

[box type=”info” style=”rounded” border=”full”]

vim /etc/init.d/php-fastcgi

veya

nano /etc/init.d/php-fastcgi

aşağıdaki scripti ekleyerek kayıt edelim;

#!/bin/bash

BIND=127.0.0.1:9000
USER=www-data
PHP_FCGI_CHILDREN=5
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=500
 
PHP_CGI=/usr/bin/php-cgi
PHP_CGI_NAME=`basename $PHP_CGI`
PHP_CGI_ARGS="- USER=$USER PATH=/usr/bin PHP_FCGI_CHILDREN=$PHP_FCGI_CHILDREN PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=$PHP_FCGI_MAX_REQUESTS $PHP_CGI -b $BIND"
RETVAL=0
 
start() {
      echo -n "Starting PHP FastCGI: "
      start-stop-daemon --quiet --start --background --chuid "$USER" --exec /usr/bin/env -- $PHP_CGI_ARGS
      RETVAL=$?
      echo "$PHP_CGI_NAME."
}
stop() {
      echo -n "Stopping PHP FastCGI: "
      killall -q -w -u $USER $PHP_CGI
      RETVAL=$?
      echo "$PHP_CGI_NAME."
}
 
case "$1" in
    start)
      start
  ;;
    stop)
      stop
  ;;
    restart)
      stop
      start
  ;;
    *)
      echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
      exit 1
  ;;
esac
exit $RETVAL

 

aşağıdaki komutlar ile birlikte yazma yetkilerini vererek php-fastcgi başlatalım;

chmod +x /etc/init.d/php-fastcgi

/etc/init.d/php-fastcgi start

açılışta otomatik başlaması için;

update-rc.d php-fastcgi defaults

nginx kurulumu için;

apt-get install nginx

nginx başlatmak için ;

/etc/init.d/nginx start

kurulum tamamlandı şimfi test edelim;

echo "<?php phpinfo(); ?>" > /var/www/nginx-default/phpinfo.php/var/www/nginx-default/ dizini default dizindir.

http://ipadresi/phpinfo.php

Leave a Reply

*

Doğrulama * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Next ArticleDebian paket depoları